Wołał mnie ku niej Zew.

Dotknąć jej piasków,

poczuć jej oddech,

spojrzeć, zobaczyć i poczuć. Dusza Pustyni.

Wszechświat

i tajemnica.

Sahara.