Kompas

Wyświetlanie wszystkich wyników: 1


  • Kompas osobisty to występujące w postaci poręcznego plannera książkowego narzędzie, które wspiera proces podążania drogą samorealizacji. Instrukcje i inspiracje zawarte w kompasie pomagają definiować przestrzeń potencjału ‘podróżnika’ i na tej postawie wytyczać, oraz z powodzeniem realizować codzienne postanowienia. Częstotliwość podążania swoim głównym nurtem pomagają utrzymać autosugestie i obserwacje, które można zapisywać w specjalnie do tego wytyczonych miejscach. Jako podsumowanie każdego dnia użytkownik ma okazję prowadzić dzienniczek wdzięczności, który wzmacnia poczucie własnej wartości. Słowo spisane ma większą moc!

    Kompas osobisty jest podzielony na 11 tygodniowych etapów, podczas których wzmacniane są poszczególne wartości: waga słowa, spokój, ład, oszczędność, szczerość, pracowitość, umiarkowanie, czystość, pokora, sprawiedliwość i samodyscyplina. Łącznie 77 dni ‘podróży’ pozwala z większym powodzeniem budować pozytywne nawyki, tym samym zwiększać równowagę na każdej płaszczyźnie życia!

    Wydawcy i autorzy kompasu: Szczepan i Monika Zmarzlińscy.


Wyświetlanie wszystkich wyników: 1